O nás


Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel s.r.o. vznikla v roku 2015 ako spoločnosť poskytujúca právne služby. Jej zakladajúcim členom je JUDr. Róbert Mendel, PhD., ktorý je jej jediným spoločníkom a aj konateľom. JUDr. Róbert Mendel, PhD. je držiteľom licencie na poskytovanie právnych služieb ako advokát od roku 2001. Od roku 2001 do roku 2015 vykonával právnu prax ako spoločník a konateľ spoločnosti Advokátska kancelária Mendel, Mestická, Slovíková, s.r.o.. Pred tým, ako začal vykonávať advokáciu pôsobil ako právnik vo viacerých firmách. Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte UK Bratislava a doktorské štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.


Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel s.r.o. poskytuje právne služby rôznymi formami, napríklad poskytovaním právneho poradenstva, zastupovaním osôb pred súdmi, inými štátnymi orgánmi a právnickými alebo fyzickými osobami, účasťou na rokovaniach a schôdzach, vyhotovovaním zmlúv a iných listín, poprípade inými spôsobmi. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel s.r.o. využíva pri poskytovaní právnych služieb aj elektronický zaručený podpis, čím urýchľuje komunikáciu so súdmi a inými osobami a najmä zlacňuje proces zakladania obchodných spoločností a vykonávania zmien v obchodných spoločnostiach. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel s.r.o. pri poskytovaní právnych služieb spolupracuje s inými advokátmi a odborníkmi z viacerých oblastí.


Miestom výkonu právnych služieb sú kancelárie v Žiline a v Bytči, poprípade iné miesto podľa dohody s klientom alebo podľa charakteru poskytovanej právnej pomoci.

 

Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel s.r.o. - komplexné právne poradenstvo.