Cenník


Cena právnych služieb sa určuje v súlade so Zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácií a Vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, poprípade je stanovená osobitne po dohode s klientom.